Wat te doen bij ziekte?

Ziekte

Een kind dat ziek is kan niet naar school. ‘De Roezemoes’ vindt een kind ziek als het een temperatuur boven de 38 graden heeft en als het zich duidelijk niet lekker voelt.

Als het kind ziek wordt op de Roezemoes, is het mede in belang van het kind dat het zo snel mogelijk wordt opgehaald.

Heerst er op de peuterspeelzaal een besmettelijke ziekte zoals waterpokken, krentenbaard of rode hond dan wordt dit bekend gemaakt op het informatiebord. Omgekeerd wordt er ook van de ouders/verzorgers verwacht dat een besmettelijke ziekte aan de leidster gemeld wordt.

Ons beleid wijkt af van het beleid van huisartsen, kinderdagverblijven en basisscholen.
Vooral bij zeer besmettelijke aandoeningen willen wij het besmettingsgevaar zoveel mogelijk minimaliseren.

Indien het noodzakelijk is het kind medicijnen toe te dienen, dient er door de ouders/verzorgers, na overleg met de leidster, een ´overeenkomst gebruik geneesmiddelen´ te worden ingevuld en ondertekend.

Ons protocol voor ziektes vindt u ook achterin het infoboekje.

 

 

 

Comments are closed.