Nieuws

Update verhuizing

De verhuizing van de Roezemoes na de zomervakantie is weer een stapje dichterbij. Bekijk de ontwerptekeningen van onze nieuwe locatie.

4 februari 2018|

Nieuwe website

Binnenkort verschijnt de nieuwe website van de Roezemoes, met dank aan ICTCentrale.nl. De nieuwe website geeft u bijgewerkte informatie over de Roezemoes, de speelzaal en onze tarieven. Heeft u in de tussentijd vragen, neem dan gerust contact met ons op.

4 februari 2018|

De Roezemoes gaat verder als peuteropvang

Per 1 januari 2018 gaat peuterspeelzaal de Roezemoes verder als een peuteropvang. Door deze verandering voldoet de Roezemoes aan de kwaliteitseisen die ook gelden voor kinderdagverblijven. Zo kunnen tweeverdienersgezinnen bijvoorbeeld kinderopvangtoeslag aanvragen en krijgen kostwinnersgezinnen via de peuteropvang subsidie van de gemeente. Ook worden de openingstijden verruimd naar 7.30-17.30u, waardoor ouders de opvang van hun peuters beter kunnen afstemmen op hun persoonlijke behoefte. Ook zijn er voortaan twee gediplomeerde peuterleidsters aanwezig in plaats van één gediplomeerde leidster en een vrijwilliger. Kijk voor meer informatie op het tarievenoverzicht.

4 februari 2018|

Apetito levert warme biologische lunches

Vanaf 1 januari 2018 eten kinderen samen met de leidsters een gezonde warme biologische lunch, in lijn met de adviezen van het voedingscentrum.

De lunch wordt bereid en geleverd door Apetito. Apetito biedt met het JuniorVita programma kinderen bij de peuteropvang eenvoudig een verantwoorde warme maaltijd. Elke week stelt de Roezemoes met het JuniorVita programma een overheerlijk menu op voor uw kind. Het menu van deze week vindt u op het infobord bij de Roezemoes of kunt u hier bekijken: weekmenu. Kijk rond op de website voor meer informatie over het gezond voedingsbeleid van de Roezemoes.

Kosten voor de lunch bedragen 2 euro per maaltijd, deze vindt u achteraf terug op uw maandelijkse factuur.

4 februari 2018|

Oudercommissie

De Roezemoes is druk bezig met het opzetten van een oudercommissie.

De oudercommissie Peuteropvang van de Roezemoes heeft als doel de belangen van kinderen en ouders/verzorgers zo goed mogelijk te behartigen. Dit doet de commissie door mee te denken en te adviseren over het kwaliteitsbeleid. Enerzijds kan dit via het adviesrecht zoals dat in de Wet kinderopvang is vastgelegd. Anderzijds is de oudercommissie een klankbord voor De Roezemoes over allerhande zaken. De Roezemoes is hard bezig met het werven van ouders die interesse hebben in het lidmaatschap van de oudercommissie.

Wilt u meer weten over de taken en verantwoordelijkheden van de oudercommissie? Kijk dan op de website van BOinK, de Belangenvereniging van Ouders in de Kinderopvang. En neem contact met ons op als u interesse heeft in een rol binnen de oudercommissie.

4 februari 2018|