Huishoudelijk reglement

 

Huishoudelijkregelement

Artikel 1

Statuten

De statuten liggen ter inzage op de peuterspeelzaal en staan op de website

Artikel 2

Het bestuur

Het bestuur kan maximaal bestaan uit:

o    Voorzitter

o    Penningmeester

o    Secretaris

o    Leidster

o    Leidster

Het bestuur heeft een eigen reglement daarin staan de taken en voorwaarden waaraan het bestuur moet voldoen. Indien u geïnteresseerd bent in dit reglement kunt u dit opvragen via een email aan de De Roezemoes: info@deroezemoes.nl Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft JavaScript nodig om het te kunnen zien. Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft JavaScript nodig om het te kunnen zien.

 

Artikel 3

Sollicitatiecommissie

Het aannemen van personen in dienst van de stichting gebeurt door middel van een sollicitatiecommissie. Deze commissie bestaat uit:

– 2 bestuursleden

– 2 leidsters.

Artikel 4

Leiding

De leidsters zijn verantwoordelijk voor de organisatie van de groepen en begeleiden de kinderen vanuit zijn/haar visie met inachtneming van de doelstelling en uitgangspunten van de stichting.

Artikel 5

Pedagogisch beleidsplan

De Roezemoes werkt volgens een pedagogisch beleidsplan, heeft een pedagogische visie, en een activiteiten agenda. Het volledige pedagogische beleidsplan ligt ter inzage op de peuterspeelzaal en staat op de website.

Artikel 6

Begeleiding

Volgens de ‘modelverordening kwaliteitsregels peuterspeelzaalwerk’ is voor onze peuterspeelzaal met ambitieniveau 1 (spelen, ontmoeten, ontwikkelen en signaleren) minimaal 1 gediplomeerde leidster en 1 begeleider op een groep met 16 peuters gewenst.

Artikel 7

Vrijwilligsters

Naast de leidster draait er op elk dagdeel een vrijwilligster mee. Sommigen draaien 1 dagdeel en anderen 2 of 3 dagdelen. Elke groep heeft een vaste vrijwilligster.

Artikel 8

Stagiaires

Zo nu en dan zullen er stagiaires meelopen. Ze zullen altijd boventallig zijn en daarom een extra hand kunnen bieden en zo meteen praktijkervaring opdoen.

Artikel 9

Invalsters

Wanneer een leidster ziek is wordt de groep overgenomen door een gediplomeerde invalster.

Artikel 10

Meedraaien

Voor ouders is het mogelijk als hulpouder gedurende een ochtend of een middag in de groep van uw kind mee te draaien:

o    voor het eigen kind is het vaak fijn als de ouder een ochtend/middag meedraait;

o    de ouder kan zelf zien hoe het eigen kind functioneert in de groep.

Artikel 11

Huisregels

Hiermee willen wij u informeren over de geldende regels op de Roezemoes. Deze regels maken onderdeel uit van het plaatsingscontract.

Huisregels kunnen door het bestuur worden aangepast. In dat geval wordt de ouder hiervan in kennis gesteld.

Artikel 12

Ongevallen

Bij ongevallen dient men zich te wenden tot de voorzitter d.m.v een e-mail te sturen naar info@deroezemoes.nlDit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft JavaScript nodig om het te kunnen zien. Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft JavaScript nodig om het te kunnen zien.

Artikel 13

Klachtenprocedure

Indien u ergens niet tevreden over bent kunt u eerst contact opnemen met de leidster. Kunt u samen geen oplossing vinden dan kunt u een e-mail sturen naar de klachtencommissie info@deroezemoes.nl De klachtencommissie zal uw klacht ten alle tijden behandelen en zo snel mogelijk contact met u opnemen.

Artikel 14

Schoonmaken

Het schoonmaken van de lokaliteit en het speelmateriaal gebeurd door een schoonmaakster. Na elk dagdeel wordt er ook schoongemaakt.

Artikel 15

Risico-inventarisatie en evaluatie

Elk jaar wordt door de leidsters een risico-inventarisatie betreffende ‘hygiëne en veiligheid’ gemaakt. Dit is een onderdeel voor het behouden van onze vergunning, de GGD en Brandweer hebben hierin een adviserende taak naar de Gemeente toe.

Artikel 16

Verzekering

De Roezemoes heeft een W.A.- ongevallenverzekering afgesloten.

Ouders die deelnemen aan de groepsactiviteiten als bedoeld in artikel 12, zijn vanuit de stichting verzekerd tegen ongevallen en wettelijke aansprakelijkheid.

Voor meegebrachte eigen kinderen geldt dit niet

 

Artikel 17

Privacy

Stichting Peuterspeelzaal De Roezemoes gaat zeer zorgvuldig met uw privé-gegevens om.


Artikel 18

Financiën

Inschrijfgeld bent u eenmalig bij inschrijving verschuldigd, wordt jaarlijks door het bestuur vastgesteld en geldt per kind.

Luiergeld bent u eenmalig verschuldigd, wordt jaarlijks door het bestuur vastgesteld en geldt per kind voor de periode dat de peuterspeelzaal bezocht wordt.

Ouderbijdrage bent u maandelijks verschuldigd en wordt jaarlijks door het bestuur vastgesteld. De ouderbijdrage is over 40 schoolweken berekend en daarna door 12 maanden gedeeld.

Daarom gaat gedurende alle vakanties de betaling van de ouderbijdrage door. U betaald ouderbijdrage vanaf de dag dat u peuter op de peuterspeelzaal komt en tot en met de dag van vertrek.

De ouderbijdrage dient maandelijks bij vooruitbetaling volgens een automatische incasso te worden voldaan.

In geval van langdurige verhindering door ziekte of andere reden kan, mits schriftelijke toestemming door het bestuur is verleend, gehele of gedeeltelijke terugbetaling van de contributie plaatsvinden.

Korting op de ouderbijdrage is van toepassing wanneer 2 kinderen uit één gezin tegelijkertijd naar de peuterspeelzaal gaan. U krijgt voor het 2e kind korting. Wanneer het oudste kind van de peuterspeelzaal gaat vervalt de korting voor het jongste kind en betaalt u de gewone ouderbijdrage. Deze korting geldt ook voor meerlingen.

Eigen bijdrage

Voor het schoolreisje en het sinterklaascadeautje vragen wij aan de ouders een eigen bijdrage. Elk jaar wordt deze bijdrage iets aangepast i.v.m. prijsstijgingen.

Artikel 19

Contract beëindiging

o                wanbetaling, middels een schrijven van het bestuur;

o                bereiken van de 4-jarige leeftijd van het kind;

o                vrijwillige opzegging.

 

Opzegging dient minstens een maand van tevoren bij de desbetreffende leidster volgens een daartoe opgesteld, gedateerd en ondertekend formulier te worden gedaan.

De incasso wordt daarna automatisch stopgezet. De ouder krijgt een bewijs

van opzegging.

Artikel  20

Brandalarm en ontruiming

Minimaal tweemaal per jaar wordt er, in samenwerking met de ‘Horizon’ een ontruimingsoefening gehouden meerdere keren wordt er met de kinderen hiervoor geoefend.

Artikel 21

Ziektes

Kinderen zijn geregeld ziek. De Roezemoes voldoet aan de eisen die instanties aan hygiëne e.d. stellen en heeft een eigen ziektebeleid. Dit beleid staat in het informatieboekje en op de website.

Artikel 22

Slotbepaling

In die gevallen waarin de Statuten en/of Huisregels niet voorzien, beslist het bestuur.

 

Comments are closed.