Opzeggen

Wilt u uw contract opzeggen, stuur dan een mailtje onder vermelding van uw naam, adres, woonplaats, telefoonnummer en de vestiging waarop uw opzegging betrekking heeft. De Roezemoes neemt dan binnen een week contact op met ouders/verzorgers van het uit te schrijven kind, waarna u een schriftelijke opzegbevestiging ontvangt. De opzegtermijn is één volle kalendermaand.