Inspectierapport GGD

Jaarlijks inspecteert de GGD (onaangekondigd) elke dagopvang en daarmee ook kinderopvang de Roezemoes. De GGD inspecteert verschillende kwaliteitsdomeinen, zoals de veiligheid, accommodatie en het pedagogisch beleid. Bekijk hieronder het laatste inspectierapport van de GGD over de verschillende vestigingen van kinderopvang de Roezemoes.

Vestiging GGD inspectierapport
BSO de Tuimelaar GGD inspectierapport de Tuimelaar
Kinderdagverblijf Pluim GGD inspectierapport Pluim
Kinderdagverblijf Wollewei GGD inspectierapport Wollewei

Meer algemene informatie over GGD inspecties vindt u op de website van de GGD Flevoland.

Veiligheid en gezondheid

In het kader van de Wet IKK die per 1 januari 2018 geldt, moeten kinderopvangorganisaties een beleidsplan veiligheid en gezondheid vaststellen. Deze komt in plaats van de risico-inventarisatielijst. Met behulp van dit beleidsplan wordt inzichtelijk gemaakt hoe we kinderopvang de Roezemoes op locaties werkt. Met als doel de kinderen en medewerkers een zo veilig en gezond mogelijke werk-, speel- en leefomgeving te bieden waarbij kinderen beschermd worden tegen risico’s met ernstige gevolgen en leren omgaan met kleine risico’s. Wilt u meer weten, bekijk dan het beleidsplan veiligheid en gezondheid Wollewei, beleidsplan veiligheid en gezondheid de Tuimelaar en beleidsplanplan veiligheid en gezondheid Pluim.

Heeft u klachten, gebruik dan ons door het GGD goedgekeurde klachtenreglement.