Nieuws

Oproep deelname oudercommissie

Ouders van de commissie vertegenwoordigen de belangen van ouders/opvoeders van de kinderen op de locatie de Tuimelaar en Pluim. De oudercommissie bewaakt en bevordert de kwaliteit door advies uit te brengen. Vind je het fijn om mee te denken, mee te praten en advies te geven? Neem dan contact op via info@deroezemoes.nl.

9 november 2022|

Update coronavirus

Zojuist zijn er vanuit de overheid aanvullende maatregelen bekendgemaakt rondom de uitbraak van het coronavirus. Aanleiding voor het nieuwe pakket aan maatregelen is dat het RIVM meerdere besmettingen heeft geconstateerd die niet meer te herleiden zijn naar een bron.

Eén van de maatregelen is dat iedereen met klachten als verkoudheid, hoesten of koorts thuis moet blijven. Voor ons als kinderopvangorganisatie geldt dit voor zowel medewerkers als ouders en kinderen.

Wat te doen bij klachten
Kinderen die klachten als verkoudheid, hoesten of koorts hebben, kunnen niet naar de opvang. Als een kind ziek wordt tijdens de opvang dan neemt een pedagogisch medewerker contact met u op. U wordt verzocht uw kind zo spoedig mogelijk op te komen halen.

Als u als ouder klachten heeft, dan verzoeken wij u de locatie niet te bezoeken. Wees in dit geval ook extra alert op klachten bij anderen binnen uw gezin en omgeving in verband met het brengen en halen van uw kind.

In geval van gecombineerde klachten ten gevolge van verkoudheid, hoesten en koorts bij onze medewerkers volgen wij het advies om medewerkers niet naar het werk te laten komen. De medewerker wordt verzocht de adviezen van het RIVM op te volgen.

Hierbij willen we u ook wijzen op enkele andere aanvullende maatregelen en vragen om ook hier de komende periode rekening mee te houden.

  • Vermijd sociale contacten
  • Organiseer of bezoek geen bijeenkomsten met meer dan 100 deelnemers.

We begrijpen dat de maatregelen heel vervelend kunnen zijn. We rekenen echter op uw begrip bij het uitvoeren van de aanvullende maatregelen die door de overheid zijn uitgeroepen. Samen leveren we zo een bijdrage aan het terugdringen van de verdere verspreiding van het virus.

12 maart 2020|

Beer Kiki gaat weer uit logeren

Logeerberen Kiki en Kleine Beer met hun koffertjesBij kinderdagverblijf Pluim en peuterspeelzaal Wollewei hebben twee beren hun koffertjes gepakt. Logeerbeer Kiki mag met de grote kinderen mee naar huis en Kleine Beer blijft liever slapen bij de jongsten.

Overal in het land komen kinderen thuis van hun kinderdagverblijf (KDV) of peuterspeelzaal (PSZ) met een lieve knuffel in hun knuistjes. Het zijn logeerknuffels die – meestal een paar nachtjes – mee uit logeren mogen. Natuurlijk vinden de kinderen het geweldig: het voelt heel bijzonder om dé knuffel van het KDV of PSZ mee naar huis te mogen nemen. Maar het is ook heel leerzaam: een kind maakt niet alleen op een speelse manier kennis met het concept ‘logeren’; het mag daarna ook aan de rest van de groep vertellen welke avonturen de beer allemaal heeft meegemaakt. Uiteraard kunnen de ouders ook aan de slag, want de logeerberen nemen ook een voorleesboekje mee.

Logeerkoffertje

Ook KDV Pluim en PSZ Wollewei hebben logeerberen. Kiki en Kleine Beer hebben elk hun eigen koffertje met alle spullen die een logeetje nodig heeft, zoals kleertjes, een washand, een handdoek en een tandenborstel. Natuurlijk gaan de kinderen goed voor Kiki en Kleine Beer zorgen; heeft de beer zijn tandjes al gepoetst, en heeft hij zijn handjes wel ‘gewassen’? Ook voor ouders is er een actieve rol. De beren nemen namelijk ook een voorleesboekje mee. Het is de bedoeling dat dat boekje een paar keer aan het kind (en de beer) wordt voorgelezen. Daarna mag het kind in het boekje een speciale sticker plakken met zijn of haar oordeel van het logeerpartijtje. Was het wel leuk? Ook kan er een werkje gemaakt worden in het boek. Eenmaal terug bij Pluim of Wollewei mag het kind in de kring verslag doen van alles wat het samen met Kiki of Kleine Beer heeft meegemaakt.

16 januari 2020|