Nieuws

Mini-boerderij

Ze zijn weer terug!

We hebben op locatie Pluim (Wold) al geruime tijd onze eigen kippen en konijnen. Maar door een onstuimige periode van vandalisme en vernieling hebben we besloten om de dieren uit veiligheid tijdelijk weg te halen. Na het nemen van veiligheidsmaatregelen is het moment weer daar, de dieren zijn weer terug!

De kippen en konijnen hebben hun plekje weer gevonden in onze mini-boerderij en kunnen weer heerlijk rond huppelen en scharrelen.

24 oktober 2023|

Bitcare Ouder App

Sinds september 2023 werken we met de fantastische Ouder App van Bitcare!

De app is ontzettend makkelijk in gebruik en alle informatie over het kind, staat op één plek. Van foto’s, facturatie tot aan een heuse chatfunctie. Ook het doorgeven van ziekte en/of verlof is nu heel eenvoudig door te geven via de app.

24 oktober 2023|

Oproep deelname oudercommissie

Ouders van de commissie vertegenwoordigen de belangen van ouders/opvoeders van de kinderen op de locatie de Tuimelaar en Pluim. De oudercommissie bewaakt en bevordert de kwaliteit door advies uit te brengen. Vind je het fijn om mee te denken, mee te praten en advies te geven? Neem dan contact op via info@deroezemoes.nl.

9 november 2022|

Update coronavirus

Zojuist zijn er vanuit de overheid aanvullende maatregelen bekendgemaakt rondom de uitbraak van het coronavirus. Aanleiding voor het nieuwe pakket aan maatregelen is dat het RIVM meerdere besmettingen heeft geconstateerd die niet meer te herleiden zijn naar een bron.

Eén van de maatregelen is dat iedereen met klachten als verkoudheid, hoesten of koorts thuis moet blijven. Voor ons als kinderopvangorganisatie geldt dit voor zowel medewerkers als ouders en kinderen.

Wat te doen bij klachten
Kinderen die klachten als verkoudheid, hoesten of koorts hebben, kunnen niet naar de opvang. Als een kind ziek wordt tijdens de opvang dan neemt een pedagogisch medewerker contact met u op. U wordt verzocht uw kind zo spoedig mogelijk op te komen halen.

Als u als ouder klachten heeft, dan verzoeken wij u de locatie niet te bezoeken. Wees in dit geval ook extra alert op klachten bij anderen binnen uw gezin en omgeving in verband met het brengen en halen van uw kind.

In geval van gecombineerde klachten ten gevolge van verkoudheid, hoesten en koorts bij onze medewerkers volgen wij het advies om medewerkers niet naar het werk te laten komen. De medewerker wordt verzocht de adviezen van het RIVM op te volgen.

Hierbij willen we u ook wijzen op enkele andere aanvullende maatregelen en vragen om ook hier de komende periode rekening mee te houden.

  • Vermijd sociale contacten
  • Organiseer of bezoek geen bijeenkomsten met meer dan 100 deelnemers.

We begrijpen dat de maatregelen heel vervelend kunnen zijn. We rekenen echter op uw begrip bij het uitvoeren van de aanvullende maatregelen die door de overheid zijn uitgeroepen. Samen leveren we zo een bijdrage aan het terugdringen van de verdere verspreiding van het virus.

12 maart 2020|