Meldcode kindermishandeling

De overheid heeft een meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld opgesteld, die door elke kinderopvangorganisatie verplicht nageleefd dient te worden. Kinderopvangorganisaties zijn daardoor o.a. verplicht om minstens één aandachtsfunctionaris in dienst te hebben, die verantwoordelijk is voor implementatie en borging van de meldcode binnen de organisatie. Bij een vermoeden van kindermishandeling en/of huiselijk geweld coördineert deze aandachtsfunctionaris het signaleringsproces en de verwijzing en zorg rondom het kind en gezin. Verder is de aandachtsfunctionaris vraagbaak voor de andere medewerkers en geeft ze advies over de aanpak van kindermishandeling en huiselijk geweld.

Aandachtsfunctionaris bij kinderopvang de Roezemoes is Astrid van der Ree. Zij is opgeleid tot aandachtsfunctionaris en zij is maandag t/m vrijdag bereikbaar voor vragen en meer informatie. U kunt haar persoonlijk benaderen op locatie, telefonisch via 06 3704 0718 of per e-mail via info@deroezemoes.nl.

Bekijk de meldcode van kinderopvang de Roezemoes en kijk op de website van de rijksoverheid voor meer informatie over het protocol meldcode kindermishandeling.