Meer informatie

Wilt u meer weten over kinderopvang de Roezemoes, bekijk dan onze beleidsdocumenten of overige documenten door op onderstaande links te klikken.


Veiligheid en gezondheid

In het kader van de Wet IKK die per 1 januari 2018 geldt, moeten kinderopvangorganisaties een beleidsplan veiligheid en gezondheid vaststellen. Deze komt in plaats van de risico-inventarisatielijst. Met behulp van dit beleidsplan wordt inzichtelijk gemaakt hoe we kinderopvang de Roezemoes op locaties werkt. Met als doel de kinderen en medewerkers een zo veilig en gezond mogelijke werk-, speel- en leefomgeving te bieden waarbij kinderen beschermd worden tegen risico’s met ernstige gevolgen en leren omgaan met kleine risico’s.
Wilt u meer weten, bekijk dan het beleidsplan veiligheid en gezondheid per locatie:

Heeft u klachten, gebruik dan ons door het GGD goedgekeurde klachtenreglement.