Oproep deelname oudercommissie

Ouders van de commissie vertegenwoordigen de belangen van ouders/opvoeders van de kinderen op de locatie de Tuimelaar en Pluim. De oudercommissie bewaakt en bevordert de kwaliteit door advies uit te brengen. Vind je het fijn om mee te denken, mee te praten en advies te geven? Neem dan contact op via info@deroezemoes.nl.

9 november 2022|