De oudercommissie

De oudercommissie bestaat uit een aantal ouders met kinderen bij kinderopvang de Roezemoes. Zij vertegenwoordigen alle ouders van de kinderen die op de verschillende vestigingen worden opgevangen.

Een oudercommissie adviseert de opvangorganisatie gevraagd en ongevraagd over de adviesonderwerpen die in de Wet kinderopvang zijn vastgelegd. Tijdens vergaderingen worden adviesaanvragen van kinderopvang de Roezemoes behandeld en worden adviezen aan kinderopvang de Roezemoes geformuleerd. Daarnaast onderhoudt de oudercommissie contact met kinderopvang de Roezemoes, ouders en de GGD.

Minimaal vier maal per jaar bespreekt de oudercommissie ook hoe ouderbetrokkenheid van ouders met hun kinderen vergroot kan worden. Daarvoor gebruikt de commissie een aantal criteria: criteria ouderbetrokkenheid.

In de oudercommissie nemen de volgende ouder(s) zitting:

  • Denise Vlaanderen

Wilt u meer weten over de oudercommissie? Bekijk dan het reglement oudercommissie van kinderopvang de Roezemoes. Meer informatie vindt u ook op de website van Boink.