Ziektebeleid

Kinderopvang de Roezemoes heeft een ziektebeleid dat voldoet aan de kwaliteitseisen, die de overheid in de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen heeft vastgelegd ter bescherming van jonge kinderen. Het Landelijk Centrum Hygiëne en Veiligheid (LCHV) heeft in opdracht van de overheid de kwaliteitseisen t.a.v. gezondheid en hygiëne uitgewerkt in een hygiënerichtlijn kinderopvang voor mensen die verantwoordelijk zijn voor de gezondheid van kinderen, zoals onze leidsters. De GGD controleert jaarlijks namens de gemeente of we voldoen aan de gezondheids- en hygiëne eisen uit de hygiënerichtlijn.

Bekijk het ziektebeleid en/of het laatste Inspectierapport van de GGD voor meer informatie.