Privacy

De Roezemoes gaat zorgvuldig om met uw (persoons)gegevens en de (persoons)gegevens van uw kind. De Roezemoes houdt zich daarbij aan de geldende wetgeving zoals de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) en de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) die de Wbp per 25 mei 2018 vervangt. De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) houdt toezicht op naleving van de Wbp en de AVG. Kijk op de website van de AP voor meer informatie over de regels gegevensbescherming voor kinderopvang organisaties. In het privacyreglement van de Roezemoes kunt u nalezen hoe de Roezemoes uw gegevens beschermt.

Heeft u vragen of opmerkingen over de veiligheid van gegevens, neem dan contact met ons op.