Goede aansluiting basisschool

De overgang van peuters naar de basisschool krijgt bij kinderopvang de Roezemoes veel aandacht. Zo krijgen kinderen bijvoorbeeld een plasdiploma en een ritsdiploma als ze zelf overweg kunnen met ritsen in hun kleding. Om de ontwikkeling van deze jonge kinderen te stimuleren gebruikt kinderopvang de Roezemoes de leerlijnen voor Peuters. Deze werken de leidsters uit in themabladen. Leidsters gebruiken ook een kind-volgsysteem  waarmee ze de motorische-, sociale-, emotionele-, spraak- en taalontwikkeling van kinderen in de gaten houden. En de ontwikkeling van zelfredzaamheid, fantasie, creativiteit en expressie nemen de leidsters mee in hun observaties en begeleiding. Ze zijn alert op eventuele achterstanden en bespreken deze met ouders zodat kinderen op tijd de nodige ondersteuning krijgen.

Voor peuters legt kinderopvang de Roezemoes de ontwikkeling op twee momenten in de schoolperiode vast met het kind-volgsysteem. Dat gebeurt met het 3e jaar en vlak voor het 4e jaar van uw kind.

Als uw kind bijna vier jaar is stuurt kinderopvang de Roezemoes, na bespreking met u, een overdrachtsdocument naar de basisschool waar uw kind naar toe gaat. Indien nodig wordt een verzoek aan de basisschool gedaan om contact op te nemen met de leidster. Ouders krijgen een exemplaar van het overdrachtsdocument. Voor oudere kinderen bespreken leidsters belangrijke ontwikkelingen met ouders en verzorgers z.s.m.

Bekijk hier een voorbeeld van het Overdrachtsdocument voor de basisschool.

Bekijk ook het voorleesplan van kinderopvang de Roezemoes voor meer informatie.